/นโยบายการคืนเงิน
นโยบายการคืนเงิน2018-05-04T01:40:10+00:00
  1. กรณีสินค้ามีตำหนิหรือเกิดปัญหาใดๆจากทางเรา ลูกค้าสามารถขอคืนเงินได้ภายใน 3 วันหลังได้รับสินค้า หากเกินกว่า 3 วันทางเราขอปฎิเสธการคืนเงิน
  2. สินค้าที่มีตำหนินั้นต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้น มิฉะนั้นทางเราขอปฎิเสธการขอคืนเงิน
  3. การคืนเงินจะเกิดขึ้นหลังจากที่ลูกค้าส่งสินค้านั้นๆกลับมายังเรา เมื่อเราได้รับสินค้านั้นๆแล้วจะทำการตรวจสอบสภาพสินค้าก่อน หากสินค้าอยู่ในสภาพตรงกับเงื่อนไข เราจะทำการคืนเงินให้กับลูกค้าพร้อมกับค่าขนส่งที่ส่งสินค้ากลับมายังเรา
  4. แต่หากเราตรวจสอบสภาพสินค้าแล้ว พบว่าสภาพสินค้าไม่ตรงตามเงื่อนไข ทางเรามีสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินให้กับลูกค้า รวมถึงค่าขนส่งกลับมายังเราด้วย และหากลูกค้าต้องการเราส่งสินค้านั้นกลับไป ลูกค้าต้องทำการชำระเงินค่าขนส่งสินค้านั้นๆเองอีกครั้ง
  5. กรณีได้รับสินค้าผิดสี ผิดไซส์ ผิดแบบ ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของทางลูกค้าเอง ทางเราขอปฎิเสธการขอคืนเงิน